СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ
ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
СВЕТОДИОДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТА И РЕКЛАМАТА
Офис: 02 975 5050 Магазин: 0887 861 453 mail to: sale@prolightbg.com
ПРОДУКТИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Електронният магазина на Про Лайт БГ ООД осъществява връзка между доставчик и потребител и дава възможност за сключване на търговски сделки отдалечено или на място при доставчика. Електронния магазин работи по правилата на действащите закони за търговски отношения между търговец и потребител и не нарушава правото на страните по никакъв начин.

Сайтът предоставя на клиентите потребители информация за предлаганите стоки. В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената с включен ДДС за 1 брой, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Про Лайт БГ ООД не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Про Лайт БГ ООД дава възможност за информация по електронна поща или телефон в рамките на работното време: Понеделник - Петък: 9.00 - 17.30 часа.

Поръчка на стока през сайта се осъществява чрез предоставяне на лични данни само за нуждите за доставката - Име и фамилия, Имейл адрес, Телефон, Град, Пощ. код, Адрес за доставка и данни за фирма, ако е необходимо издаване на данъчна фактура. Приемайки настоящите условия потребителите, които са регистрирали поръчка, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Про Лайт БГ ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги или от служител на Про Лайт БГ ООД при необходимост от помощ.

Поръчката на стока през сайта е потвърждение на желанието на потребителя да се обвърже със силата на договор между него и Про Лайт БГ ООД. За да бъде приета поръчката за изпълнение потребителят трябва да попълни полетата във формата за регистрация, като данните трябва да са достоверни и пълни. В противен случай поръчката няма да бъде изпълнена и ще се счита за злонамерен опит от страна на потребителя ,който не обвързва доставчика с действия по изпълнението на заявката.

Цената на стоката, обявена в сайта не съдържа разходите по доставката към потребителя. Стойността на доставката зависи от обема, теглото и вида на стоката, както и от местонахождението на населеното място на потребителя. Тези разходи се заплащат от потребителя в момента на получаване на доставката, едновременно с цената на стоката, ако не е била платена предварително по банков път.

При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, Про Лайт БГ ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от Потребителя, ако има такива.

При доставка с наложен платеж потребителят е задължен да заплати стоката на приносителя й, без да отваря предварително съдържанието на пратката. При договор за продажба от разстояние (он-лайн поръчки) потребителят има право да се откаже от договора по силата на чл.55 ал.1 от ЗЗП, като разходите по обратното транспортиране на стоката са за сметка на потребителя.

Доставчика може да откаже връщане на платената сума на потребителя, когато върнатата стока не е съхранявана и пазена добросъвестно в съответствие с чл.55 ал.7 от ЗЗП (нарушена опаковка, ползвана, лош външен вид и др.).

Резервните части не подлежат на гаранционни претенции. Те могат да бъдат рекламирани само ако са монтирани и подменени в оторизирани за целта сервизи от доставчика.

При договор за продажба на място рекламации се приемат в магазина на Про Лайт БГ ООД, след попълване на форма за рекламация и разглеждането й от страна на доставчика.

Доставчика не носи отговорност за липса на складова наличност за оферирана стока или невъзможност на доставчика да достави стоката веднага.

© 2008 Pro Lightbg BG