СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ
ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
СВЕТОДИОДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТА И РЕКЛАМАТА
Офис: 02 975 5050 Магазин: 0887 861 453 mail to: sale@prolightbg.com
ПРОДУКТИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
Ултра ярките светодиоди с яркост над 8000 mcd излъчват светлинен сноп подобен на лазера.
Затова при продължително попадане на светлинен лъч в окото от разстояние под 1 м съществува опасност от "изгаряне" на ретината. Силният светлинен поток при продължително светене в окото не му позволява да сработи рефлекса за автоматично затваряне на ретината. С оглед на безопасно ползване на светодиодни продукти имайте пред вид и спазвайте следните правила:
1. Никога не гледайте право в диода от късо разстояние (под 1м) за продължително време
2. Ултра ярките светодиоди определено НЕ СА ИГРАЧКА и трябва да ги държите настрана от малки деца!
3. Не се опитвайте да поправяте сами продуктите. Това води до анулиране на гаранционния срок!
4. Преди ползване на съответния продукт внимателно прочетете приложената инструкция.
5. При проблеми с ползването на продукта се обръщайте към сервиза на фирмата.
6. Следете състоянието на батериите! Заменяйте едновременно целия комплект батерии за да не изкипят в устройството. Това може да причини повреда на електронните схеми.
7. Съблюдавайте правилния поляритет на батериите при поставянето им в гнездото или при съединяване към постояннотоков източник.
8. При закупени изделия за монтаж (осветители за фонтани и басейни, сценично осветление, модули, гъвкави ленти и други) ползвайте квалифицирани изпълнители.
9. Спазвайте предписаните захранващи напрежения, ток и поляритет!
10. Оразмерявайте правилно СД контури, като оставяте запас от мощност! Не проектирайте в гранични стойности!
11. При монтаж на светодиодни модули и гъвкави ленти съществува опасност от проникване на статично електричество, което разрушава преходите на полупроводниковите прибори. Използвайте подходящи инструменти за да гарантирате безопасността на хората и надеждността на продуктите.
12. Спазвайте инструкциите за заземяване и зануляване на продуктите.
13. Някои от изделията имат метален корпус, който служи и за охлаждане на електронните схеми.
Не затваряйт подобни продукти в херметични или лишени от циркулация на въздух (КОНВЕКЦИЯ) обеми.
14. Ако сами програмирате ефектите на управляващите контролери, спазвайте инструкциите за поляритет на захранването и сигналните магистрали (RGB, DMX).
15. Не монтирайте информационните кабели в близост до захранващите!
16. Не режете гъвкавите СД продукти (ленти, въжета) под напрежение във включено състояние! Тово може да доведе до повреда на продуктите и нежелани инциденти.

© 2008 Pro Lightbg BG