logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

LED ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

LED МАТРИЧНИ ЕКРАНИ ЗА ВИДЕО ИНФОРМАЦИЯ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
LED stadium matrix displays

GROUP 24 СВЕТОДИОДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

G24-1 за визуализация на произволна информация

G24-2 LED ценови дисплеи

G24-3 LED дисплеи-часовници, термометри, чистота на въздуха

G24-4 за визуализация резултати от спортни състезания

G24-5 LED зелен кръст за аптека

G24-6 LED матрични дисплеи

LED matrix display
LED display

LED матрични дисплеи за визуализация на видео информация, графика, анимации, течащ текст ....
Повечето от параметрите са динамични и могат да се променят според конкретната задача.

LED pharmacy cross-01
LED Pharmacy cross

LED дисплеи зелен кръст за Аптека - матричен вариант

зелен кръст за Аптеки, матричен, сегментен или модулен
едностранен или двустранен
с вграден часовник термометър
външно или вътрешно изпълнение
  LED matrix P10 display LED дисплеи за визуализация на динамична информация,
текст, анимация, видео, тип "бягаща пътека"

Възможност за разделяне на височината на дисплея
на 2 или повече реда.

с разстояние между пикселите - 4.75; 5; 6; 7.62; 10; 16; 20 и 25

външно или вътрешно изпълнение
фиксиране на стена, висящ, на гривни,
странично за двустранните
 

LED matrix Display P10
LED Matrix Display P10

LED едноцветни матрични дисплеи за визуализация на динамична, променяща се информация - текст, анимации
 

LED moving message
LED moving message display
LED дисплей "бягаща пътека" 3 цвята

LED матричен дисплей за течаща информация.

Предлагат се с различна резолюция, размери, външно
или вътрешно изпълнение.

Биват едноцветни, трицветни, пълноцветни
 

LED stadium matrix display row
светодиоден матричен дисплей за стадиони
за визуализация на рекламни банери

flexible LED screen
модули за светодиоден гъвкав екран
за различни криви равнини
  LED moving message module sizes
модулен тип LED видео-дисплей
варианти за асемблиране на видео дисплеи и екрани
  LED matrix module
пълноцветен LED видео екран
LED matrix module P10
матричен модул за LED видео екран
 
  Предлаганите продукти са разработка на фирмата и са интелектуална собственост на нейните разработчици и лица свързани с фирмата! Показаните снимки са за примерен вид на продуктите и реалните изделия могат да се отличават от тях в зависимост от модификацията на моделите и развитието на дизайна.
© 2008-2014 Pro Light BG