logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

LED GAS-STATION PRICE DISPLAY

СВЕТОДИОДНИ ДИСПЛЕИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
LED figures red green

GROUP 24 СВЕТОДИОДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

G24-1 за визуализация на произволна информация

G24-2 LED ценови дисплеи

G24-3 LED дисплеи-часовници, термометри, чистота на въздуха

G24-4 за визуализация резултати от спортни състезания

G24-5 LED зелен кръст за аптека

G24-6 LED матрични дисплеи

G6-1-LED дисплеи за визуализация цени на бензиностанции

LED дисплеи за визуализация цени на бензиностанции - представляват три- или повече разрядни цифрови дисплеи, формиращи един информационен ред, които се предлагат в 3 стандартни големини, с възможност за избор на цвят на излъчване - амбър (жълт), червен, зелен, бял. LED информационни редове се асамблират в информационни колони (тотеми), в зависимост от броя на предлаганите продукти.

LED информационните дисплеи за визуализация на цени са подходящи за всякакъв вид продукти предлагани на открито - станции за течни горива (метан, пропан-бутан, бензини), складове за строителни материали, зеленчукови борси и други подобни. Варианта за вътрешно приложение е разработен за визуализация на цени в Супермаркети, за окачване на стена. Броя на редовете е неограничен.
  LED segments different sizes
различни големини на цифри за ценови дисплеи
височина: 205мм; 254мм, 305мм; 406мм
както и други размери
two lines 7-segment digit
2 линии LEDs сегмент
three  lines 7-segment digit
3 линии LEDs сегмент
  LED gas-station display
едностранен информационен ред
3-разряда за цени в лева
Информационен ред - броя на цифрите наредени една до друга
с активирана десетична точка определят разрядноста на
валутата на цената, която визуализират.
Например 2.41 е триразряден ред, в лева или евро.
За други валути например 12.85 рубли е 4-разряден ред и други комбинации. ....

Информационният ред не включва наименованието на
продукта и валутата, а само цената му, която клиента променя
във времето.

Клиентът трябва да определи разрядността на реда.
  Информационните дисплеи за цени на бензиностанции включват следните компоненти, които клиентът трябва да избере:
Цифра - всички цифри са седем сегментни. Цифрата, която светва с всички сегменти е 8. Параметрите, които клиента трябва да избере са:
- големина. Ние сме разработили 4 стандартни размера със следните височини - 8" (200-220 мм), 10" (250-260 мм),
12" (300-305 мм) и 20" (530-550 мм). При необходимост можем да проектираме и клиентски размер.
- цвят на излъчване. Цветът е в зависимост от клиентската заявка и няма ограничение за нас. Червеният е с най-ниска цена, белият и зеленият са най-скъпи.
- при някои клиенти има изискване за различни размери на на цифрите показващи основната валута (например лев) и тези показващи подразделението (например стотинки).
LED 7-segment digits LED figures price display
три-разряден ред
за ценови дисплей
еднакви по големина цифри
шрифт: италик (или прав)
LED figures price display
три-разряден ред
за ценови дисплей
различни по големина цифри
за лева и стотинките
шрифт
: италик (или прав)
  LED totem red
Информационните редове най-често се монтират един под друг в информационна колона, наричана тотем. Всеки информационен ред визуализира цената на посочения от етикета продукт. Промяната на цената става чрез дистанционен пулт или компютър. Дистанционното работи на радиочестота с честотна модулация (RF remote), което е по-удобния вариант в сравнение с масово предлаганите инфрачервени дистанционни, които изискват пряка видимост с реда и затрудняват настройките при тотем с две лица.
  digits-blue
други цветове за ценови дисплеи - син
digits white
други цветове за ценови дисплеи - бял
  totem with 5 row digits  green
други цветове за ценови дисплеи - зелен
digits yellow
други цветове за ценови дисплеи - амбър (жълт)
  Предлаганите продукти са разработка на фирмата и са интелектуална собственост на нейните разработчици и лица
свързани с фирмата! Показаните снимки са за примерен вид на продуктите и реалните изделия могат да се отличават от тях в зависимост от модификацията на моделите и развитието на дизайна.
back-light product светодиодна подсветка на дисплей за визуализация на продукт
към ценови дисплей. Възможни различни цветове
© 2008-2013 Pro Light BG