logo PLBG
Pro Light BG
since 2001

LED ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

LED ДИСПЛЕИ ЗА ПРОИЗВОЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ офис: 02 975 5050 магазин:
08 84834956 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
LED Random Information Display

GROUP 24 СВЕТОДИОДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

G24-1 за визуализация на произволна информация

G24-2 LED ценови дисплеи

G24-3 LED дисплеи-часовници, термометри, чистота на въздуха

G24-4 за визуализация резултати от спортни състезания

G24-5 LED зелен кръст за аптека

G24-6 LED матрични дисплеи

G6-3-LED ДИСПЛЕИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Фирмата произвежда цифрови дисплеи по техническо задание на клиента с различни размери на цифрата, разрядност на числото, изпълнение за вътрешен и външен монтаж, управление по RS232, RS485, USB, RF, Bluetoot или GSM/GPRS.
При желание разработва софтуер за къстамизирано управление и/или база данни за архивиране на показанията във времето, синхронизация между дисплеите работещи в мрежа и много други ....

Намират приложение в индустрията, таймери за различни процеси, обратни (риверсивни) броячи, дисплеи за събития, комбинирани дисплеи с часовник/термометър, светофарни модули, матрични дисплеи ....

1712 София
офис Про Лайт БГ
02 975 5050
0887 861453

office@prolightbg.com

Counter Display with data LED информационен дисплей за визуализация на комбинирана информация, предстоящи събития, таймер за предстоящо или изминало време, брояч на дни, датник с високосни години и други...
 

LED queue display 8" red
PL-LRD-2C8R
LED Queue display

LED информационни дисплеи за управление на опашки от чакащи - хора или автомобили - дисплеи с различна форма, разрядност, цвят
на излъчване и управление. В зависимост от заданието на клиента могат да се изработят с различен клас на безопастност за вътрешен
или външен монтаж.

  Random LED display segment and matrix
PL-LRD-4R-R5-II
LED комбиниран дисплей за визуализация на произволна буквено-цифрова информация, два 4-разрядни дисплея и матричен дисплей
Управление с пулт управление и компютър. Външно изпълнение.
LED control board with matrix displays and traffic lights
LED Events display

информационно табло за управление на стоково тържище

светодиодно информационно табло (дисплей)
за контрол на входа на стоково тържище, товарище и разтоварище
с контролиран достъп на МПС.
Управление по сериен порт и GPRS.

Опция за включване на софтуер за следене на информацията във времето по определени критерии. LED информационни дисплеи са дисплеи за визуализация на произволна, буквено-цифрова информация. Дисплеите се изработват по клиентски технически задания, които определят алгоритъма, габаритите, размера на символа, цвета на излъчване, класа на безопастност и др.. Тук презентираме продукти разработени за наши клиенти.
  LED information display for days without accedents
PL-LRD-4G-ED
LED дисплей за събития
LED комбиниран дисплей за визуализация на произволна буквено-цифрова информация, два 4-разрядни дисплея и матричен дисплей
Управление с пулт управление и компютър. Външно изпълнение.
  Energy meter LED Display for solar power station LED информационни матрични дисплеи за визуализация на
показанията на соларна електро-станция, мощност, обща енргия.
  LED display remain time to an event
PL-LID-1238
LED Information Control Display
светодиоден брояч на оставащо време, комбиниран с датник и термометър / часовник

Приложение - оставащо време до пусков срок или събитие

риверсивен брояч на дни до предстоящо събитие
  coundown counter
PL-LID-11140R
светодиоден таймер за управление на технологични процеси
  LED segment display 8 inch red italic LED дисплей, двуразряден, 8 инча (205 мм), водозащитен
за визуализация на произволна информация по сериен порт
RS232 или защитена линия RS485, модем
  rings гривни за закрепване на LED дисплей към пилон
  LED segment display 8 inch four digits LED дисплей, 4-разряден, 8 инча (205 мм), за визуализация на
тегло в лаборатория или склад, водозащитен, антирефлексен дифузер
управление по сериен порт, приложен софтуер
  LED Random Information Dispaly green LED дисплей, 3-разряден, 6 инча (152 мм), за визуализация на
свободни парко места, водозащитен, антирефлексен дифузер
управление по сериен порт RS485
  RF control box
PL-CTRS232-8BT
многоканален контролер за управление на светодиодни информационни дисплеи по сериен порт....

приложения - LED дисплеи за очаквани събития
  controller for LED display
PL-NDCTR-128
многоканален контролер за управление на светодиодни дисплеи по сериен порт с контролен дисплей

приложения - LED дисплеи за чакащи, дисплеи за управление на входа на открити тържища, дисплеи за упралвление с контролиран достъп и други
  multichannel controller for LED displays
PL-MCC-PIC2-8R
многоканален контролер за управление на светодиодни дисплеи по сериен порт с контролен дисплей. Къстом дизайн по клиенско задание.

за повече информация вижте страницата за многоканални контролери.

1712 София
офис Про Лайт БГ
02 975 5050
0887 861453

office@prolightbg.com

Про Лайт БГ изработва произволни светодиодни информационни дисплеи по техническо задание на клиента.
Размерът на информационните символи е неограничен - от компактни преносими табла до информационни дисплеи за стадиони и зали. Цветът на излъчване е по желание на клиента. Управляват се по яркост, включват се и се изключват автоматично в зависимост от околната среда, времето или зададена програма с определен критерий.
Управлението може да бъде по сериен порт чрез компютър, с локално дистанционно на радиочестота (RF remote), IR - инфрачервен лъч или модемна връзка.
  Предлаганите продукти са разработка на фирмата и са интелектуална собственост на нейните разработчици и лица свързани с фирмата! Показаните снимки са за примерен вид на продуктите и реалните изделия могат да се отличават от тях в зависимост от модификацията на моделите и развитието на дизайна.
© 2008-2014 Pro Light BG