logo PLBG
Pro Light BG

LED INTELEGENT TRAFFIC INTERSECTION CONTROLLERS

КОНТРОЛЕРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЪСТОВИЩА

Про Лайт БГ ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
Про Лайт БГ За контакти и уговаряне на срещи: 0887 86 14 53 mail to: sale@prolightbg.com
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ
ПРОДУКТИ Изберете "зеленият" екологичен и икономичен път в осветлението,
предизвикателството на XXI век.
Group 10 СВЕТОДИОДНИ LED ПРОДУКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

G10-5 ЕЛЕКТРОННИ КОНТРОЛЕРИ ЗА УПРАВЛЕИЕ НА КРЪСТОВИЩА С LED СВЕТОФАРИ
intersection crossroad
  Intersection Traffic Lights controllers - КОНТРОЛЕРИ ЗА LED СВЕТОФАРНИ КРЪСТОВИЩА
  intersection controller-16/64 output
PL-ITC28-NB2
traffic controller 28 output
PL-ITC28-NB1
  TL controller-A
модел - PL-TLC-A
контролер за управление на светофарни кръстовища
TL controllers - C

модел - PL-TLC-A
© 2010-2013 Pro Light BG